Защо Почва?

Защо сканиране на земеделски полета?

Независимо дали трябва да предпишете правилните норми на тор или семена, да поставите точно сондите за влажност или да разберете нивата на улавяне на въглерод (C), сензорните платформи на Veris предоставят прецизен, ценен, удобен за потребителя начин за измерване и картографиране на променливостта на почвата.
Вярваме, че почвата, картографирана от набор от сензори, е в основата на солидни прецизни земеделски програми, защото:

1. Почвата има значение

Почвите не са просто мястото, където фермерът засява своето семе. Почвата е фундаментална за живота на Земята.
За да продължим да изхранваме бързо растящото население по устойчив начин, има спешна нужда от генериране на точна, актуална информация за здравето на почвата, за да се подпомогне развитието на селското стопанство, екологичната устойчивост и борбата с изменението на климата.

Защо почвата има значение?

 • Капацитетът за задържане на вода е най-големият двигател на потенциала за добив в сухите почви, както и при напояваните култури.
  Всяка програма, използваща цели за добив, трябва да започне със знанието, как тази характеристика варира в полето. 

 • Съхраняването и наличността на хранителни вещества влияе върху количеството ключови елементи, налични за усвояване, за да се посрещнат нарастващите нужди на растението.
  Тъй като това се променя драстично между различните видове почви, всяка стратегия за вземане на проби и торене трябва да включва почвата като ръководство.

 • Инфилтрацията и дренажът трябва да се управляват, за да се избегне пренасищане, но и да се ограничи прекомерното просмукване на хранителни вещества.
 • Кръговратът на азота (N) се променя в зависимост от типа на почвата, така че когато тези различни нужди от азот (N) и капацитет за задържане се игнорират, това води до загуба на добив или скъпоструваща свръхупотреба.
 • Ефикасността на хербицида и рискът от пренасяне изисква правилно идентифициране на типа на почвата и правилна доза хербицид за успешен контрол на плевелите преди поникване.

 • Солеността е брутално състояние на почвата, което възпрепятства растежа на културите, но може да бъде рентабилно възстановено с прилагане на специфични за обекта изменения на почвата.
 • Здравето на почвата и улавянето на въглерод (C) показват, че почвата е силно променлива, динамична екосистема, когато се управлява добре, може да изпълнява много жизненоважни функции, които подобряват производството на култури, селскостопанската екосистема и в крайна сметка нашата планета.

2. Променливостта на почвата има значение

Двигател номер едно за добива е почвата. Предизвикателството е, че почвата се променя значително в земеделските полета, а традиционните методи за вземане на проби и картографиране пропускат или погрешно представят основните свойства на почвата. Новата технология позволява на производителите, агрономите и изследователите да измерват и картографират характеристиките на почвата, водещи добивите със свръхвисока разделителна способност.

„В повечето полета има райони, които имат над 5 kg/дка свободен азот (N), идващ от органичната материя (ОМ) и песъчливи почви на няколко метра, които произвеждат много малко азот (N) и им е трудно да задържат приложеното.
Глупаво и късогледо е да се отнасяме към тях по същия начин.“ Фермер

Защо картографирането на променливостта на почвата има значение?

 • Еднаквите норми вложени материали и настройките на оборудването не отговарят на това, което е оптимално за всеки тип почва или състояние в рамките на едно и също поле.
 • Еднаквите норми правят умерени грешки в цялата област, променливите приложения, базирани на неточни карти, често водят до много по-големи грешки.

3. Пропусната променливост е пропусната рентабилност

Не може да управлявате това, което не измервате!
Aко има грешки в начина, по който измерваме или картографираме почвата, тогава създаваме скъпи грешки с нашите препоръки за торове, семена и напояване.
Струва си да картографирате точно вариациите на почвата.

„75% от полетата, които картографирахме с Veris, се нуждаеха от по-малко вар, отколкото беше установено при вземане на проби тип <клетка>.“ Фермер

Как се сравняват картите от почвените сензори с други опции?

Вземането на проби от тип <клетка> пропуска променливостта - университетски изследвания потвърдиха, че pH и други свойства често се променят значително в рамките на разстоянието между точките на <клетката>.

Правителствено изследване на почвата (Карти-Грешка-Почви) установи, че използването на карта USDA SSURGO за предписания за сеитба с променлива норма може да струва на производител $57,50/хектар повече в сравнение с точността на базирана на сензор карта - данни от САЩ.

„Това е някак революционно:
последните петнадесет години бяха предимно вземане на проби тип <клетка>, но след като фермерите видят концепцията за зоната на ЕC, те искат да я променят.“ 
Фермер    

 

Дистанционните изображения и картите на добивите могат да бъдат полезни инструменти за идентифициране на сезонни проблеми и сравнителни практики, но тъй като те показват ефектите от неизправностите на машината и разликите в управлението, те не са последователна и надеждна карта на почвените вариации.

„Нашите конкуренти използват изображения за своите зони, но когато влезете точно в почвата, това прави голяма разлика. Картите на Veris наистина са се наложили тук.“ Фермер

Контакти

+359 879 69 03 22

 office@farmorganix.bg


                                                                                                                                                                                                                                   

© 2022 - 2023 Всички права запазени