Какви Почвени Свойства?

Печеливша програма за прецизно земеделие се основава на точното разбиране на почвата.
Свойствата на почвата с най-голям ефект върху производителността са тези, които определят количеството вода и хранителни вещества, които културата ще има на разположение.
Структурата на почвата - количеството пясък, прах и глина е основен двигател, заедно с почвената органична материя (OM) и топографията на полето. pH на почвата, особено ако е извън оптималния диапазон за културата, ще играе голяма роля за наличността на хранителни вещества. За да управлявате прецизно вложените култури, тези свойства трябва да бъдат точно картографирани.
Остарелите и едромащабни проучвания на почвата вероятно ще причинят скъпи грешки, особено когато се променят нормите на семена, азот (N) или вода. Вземането на проби от <клетка>, освен ако не е направено в мащаб от 1 дка, не се доближава до необходимата прецизност или това, което модерното оборудване за сеитба и торене може да постигне. Единствената достъпна и прецизна опция е отчитането на почвата в движение.

1. Почвена електропроводимост - ЕС (капацитет на катионен обмен - CEC, структура)
2. Почвена органична материя (OM) / въглерод (C)
3. pH на почвата
4. Влажност на почвата
5. Температура на почвата
6. Топография

Електрическа проводимост (ЕС) на почвата (EC, CEC, структура, пясък/прах/глина)

 • Относно почвена EC (CEC/структура)

Електрическата проводимост (ЕС) на почвата - измерване на това, колко електрически ток провежда почвата.
Това е ефективен начин за картографиране на структурата на почвата, тъй като по-малките почвени частици, като глина провеждат повече ток от по-големите частици прах и пясък. Докато EC системата преминава през полето, една двойка ботушни електроди инжектира известно напрежение в почвата, докато другите ботушни електроди измерват спада на това напрежение. EC сигналните масиви достигат (0-90 cm) в почвата.
Резултатът: подробна карта на променливостта на структурата на почвата в зоната на вкореняване на културата.

 

 • Защо има значение?

Структурата на почвата има голямо влияние върху производителността, засягайки капацитета за задържане на вода, катионен обменен капацитет (CEC), дренажа, дълбочината на горния почвен слой и ефективността на използване на азота (N).
Дали почвата ще задържи, загуби или използва хранителни вещества е силно свързано с нейната структура.
Подвижните хранителни вещества като азот (N) се просмукват през лека почва и се губят чрез денитрификация в тежка почва.
Неподвижните хранителни вещества като фосфор (P) и калий (K) ще варират по много причини - особени отклонения след жътва на реколтата. Капацитет на катионен обмен (CEC) отразява способността на почвата да задържа положително заредени катиони (включително важни хранителни вещества).
Лесно обменяни с други катиони, тези адсорбирани катиони са достъпни за растенията.
Висок CEC - почвите задържат катионите по-ефективно.
Почвите с нисък CEC са по-склонни да се вкиселят бързо и да развият дефицит на K, Mg и други катиони.
CEC силно се влияе от структурата на почвата.
Тъй като глината е отрицателно заредена, CEC се увеличава с количеството глина.
CEC също зависи от вида на глината, както и pH на почвата и количеството органична материя (ОМ).
Картите на EC на почвата определят променливостта на структурата на почвата, така че Вашите проби са на правилното място и Вашите предписания се променят там, където се променя почвата.

 • Приложения

Производители, консултанти и доставчици използват Veris EC карти на почвата, за да разработят зони за управление, да зададат места за вземане на проби, да променят нормите на семена, азот (N), напояване и да управляват по-добре вашите рискови зони за излужване на нитрати - само, за да назовем няколко приложения на EC карти.

    

 

Почвена органична материя - въглерод (ОМ, ОС)

 • Относно почвена органична материя (ОМ) и въглерод (С)


Почвената ОМ е критично свойство на почвата, което засяга както химичните, така и физичните свойства на почвата и нейното цялостно здраве.
Свойствата, повлияни от органичната материя (ОМ), включват: структура на почвата; капацитет за задържане на вода; разнообразие и активност на почвените организми, както полезни, така и вредни за растениевъдството; и наличието на хранителни вещества.
ОМ също така влияе върху ефектите от химически добавки, торове и пестициди. Всеки % от OM може да побере 23 000 литра вода/дка и да минерализира 2,3-4,5 кг/дка азот (N). Тъй като се формира бавно с течение на времето, това е отличен показател за историческа продуктивност.

 • Защо има значение?

Ако искате да променяте суровините въз основа на производствения капацитет, точната карта на органичната материя (ОМ) е от решаващо значение. Почвената OM е индикатор за предишна производителност и двигател на текущата производителност.
Тъй като ОМ се образува бавно с течение на времето, почвите с по-високо съдържание на ОМ притежават подобрена структура на почвата, дренаж, намаляват риска от запушване на порите, уплътняване и ерозия, повишават устойчивостта на суша.
Добавя за капацитета на катионен обмен (СЕС), когато е добре разградена (хумус).
Съдържа и доставя хранителни вещества (N, P, S), адсорбира и съхранява други хранителни вещества (например K, Ca, Mg, Cu, Zn), които постоянно генерират допълнителен растеж на растенията, което води до по-висока OM в почвата.
Това повишено ниво на OM също води до още по-висок продуктивен капацитет. На полета, където се добавя ОМ чрез оборски тор или други изменения, картата на OM разкрива къде нивата са ниски и може да се използва допълнителна (ОМ). Действа като дългосрочен склад за въглерод (C), добавен чрез системата растение-почва и добавените органични вещества. Осигурява източник на храна за почвената биота (живот).

 

 • Оборудването

Сензорният модул OpticMapper е оптичен сензор, който измерва отражаващата способност на почвата. Почвите с по-високо съдържание на органична материя (OM) абсорбират повече светлина, но могат да изглеждат и по-тъмни, когато са влажни.
OpticMapper усеща подземната повърхност, където ефектът от влага е сведен до минимум и където цветът на почвата е свързан предимно с вариациите на органичната материя (OM) в почвата. Измерванията на почвата се получават през сапфирен прозорец на дъното на <обувката> на браздата под растителните остатъци и сухата повърхност на почвата. Veris измерва органичната материя на всяка секунда. Показанията се събират и се съпоставят с тяхното GPS местоположение.

 • Приложения

Повечето прецизни селскостопански приложения могат да бъдат подобрени с точен слой на OM карта - променлива сеитбена норма, управление на азота (N), зони за вземане на проби, промени в почвата, променлива норма на хербициди, селекция на сортове и др.

    

 
 


Киселинност (pH) на почвата

 • Относно pH на почвата

pH на почвата има значително влияние върху наличността на хранителни вещества, микробиологичната активност, популациите на нематоди, ефикасността на почвените хербициди и много др.

 • Защо има значение?

pH на почвата е важен фактор в производството на култури. Използването на хранителни вещества, растежът на културите и хербицидната активност се влияят от рН на почвата.
Почвените проби тип <клетка> просто не са достатъчно плътни, за да свършат работата. В рамките на много хектари <клетки> има широк диапазон от стойности на рН, често вариращи от почви, които изискват вар до почви, които вече са с изключително високо рН.

 • Оборудването

Отчитането на pH при Veris в движение е изненадващо лесно, всъщност има само една движеща се част - обувка за вземане на почвени проби.
Когато хидравличният цилиндър го избута в почвата, през него преминава почва.
Когато цилиндърът поеме обувката, почвата в коритото на обувката се притиска към pH електродите.
След няколко секунди обувката се спуска отново, за да събере повече почва. Докато го прави, новата почва, която влиза, премества предишната почвена проба от задната част на коритото на обувката и дюзите за пръскане почистват pH електродите. Обувката се повдига и процесът се повтаря - без действие от страна на оператора и без спиране. Приблизително хиляди проби на ден - предоставяне на достъпни, точни карти на променливостта на pH. pH Manager е част от Mobile Sensor Platform (MSP), която позволява добавянето на други сензорни модули - включително MSP-3 за картографиране на EC, pH и OM едновременно!

 

 • Приложения

Поставете вар на мястото му с несравнима прецизност.
На полета с варовити почви, Veris pH карта ще очертае точно области, които вероятно никога няма да се нуждаят от варуване. Управлението на области с високо pH е еднакво важно за прецизни приложения на гипс, сяра (S) или желязо (Fe).

    

 

Почвена влажност и температура
 • Oбработка на почвата

Сензори в движение, измерващи влажност и температура, могат да помогнат за фина настройка на настройките за обработка на почвата, за да се създаде идеалната среда за растеж на семената. Избягвайте претоварването на полета, когато условията и типът на почвата са чувствителни.

 • Сеитба

Преди сеялката да достигне полето, информацията събрана от последното преминаване за обработка на почвата, подобрява планирането на сеялката и информира за оптимални настройки.

 

Топография
 • Защо има значение?

Положението на терена влияе върху инфилтрацията на вода, дренажа, загуба на почва и азот (N).
Силно наклонената почва може да покаже намален продуктивен потенциал, често поради загуба на горния почвен слой.
Вдлъбнати или куполообразни зони могат да бъдат слабо дренирани, особено ако имат и глинести почви.

 • Приложения

Топографията е едно от най-видимите свойства на полето и трябва да бъде включена с данните за почвите в много приложения за разузнаване и променливи норми, особено тези, включващи вода и азот (N).
Топографията, използвана самостоятелно може да бъде подвеждаща - не всички 2% склонове имат еднаква структура на почвата или органична материя (OM) - или потенциал за добив.
Когато са съчетани с Veris сензори за почва, приложенията за топографски данни са още по-мощни.

Контакти

+359 879 69 03 22

 office@farmorganix.bg


                                                                                                                                                                                                                                   

© 2022 - 2023 Всички права запазени