Софтуер

Картографиране в реално време в кабината

Незабавната визуализация на данни позволява:

 • Незабавна обратна връзка за качество на данните и обхвата на полето.
 • Демонстрации на място на висококачествени карти за клиенти.
 • Насочване за вземане на почвени проби по време на картиране.
 • Регулиране в реално време на настройките за обработка на почвата на сензори, базирани на инвентар.
 • Усъвършенствана логистика на засяване, използваща сензори за влажност и температура.

Базирано комбиниране на сензори

Услуги с добавена стойност в FieldFusion:

 • Обработване и анализиране на картите в смислени агрономически решения.

 • Услуги за валидиране и калибриране на качеството на данните.

 • Създаване на уникална зона въз основа на сливане на данни за почвата и топографията за вземане на проби, засяване, азот (N), напояване, управление на ниско и високо pH.

 • Оценка на икономическата стойност на прецизното картографиране.

 • Почва-добив анализи.

  * Данните от сензорите на Veris могат да се споделят с други софтуерни системи за управление на ферми чрез API и експортиране на данни.

Какво можете да управлявате с данните на Veris?

 • Електропроводимост (EC), органична материя (OM) и pH

- Наличност на хранителни вещества, цикъл на азота (N), откриване на соленост, тълкуване на изображения на добива, мулти хибрид / сорт, ефикасност на хербицида и риск от пренасяне.

 • Електропроводимост (EC) и органична материя (OM)

- Напояване и отводняване, капацитет за задържане на вода, катионен обменен капацитет (CEC) / съхранение на хранителни вещества, норма на семена, азот (N), фосфор (P), калий (K), други хранителни вещества, вода за напояване, преразпределение на семена.

 • Електропроводимост (EC) и pH

- вар, гипс, сяра (S) и нематициди.

 • Топография

- Стандартно за всеки сензор за наблюдение на ерозия (изпъкнала, вдлъбната, наклон) от вятър, вода и т.н.

 • Измерване на уплътнение на почвата и органичен въглерод (C) от 0-100 см

Сливане на сензори

Една от най-популярните карти нужна за сеитба с променлива норма. 

SOIL VIEWER


Новите граници са различните зони в полето.
Tехниката е тук за прецизно картографиране на полетата и прилагане на предписаните карти!                                                  

  

По време на сканиране на полето


Вземане на проби от поле 850 дка

 Само 8% се нуждаят от вар!

Добив срещу електропроводимост (EC)!

Проверени данни - електропроводимост (EC)

Органична материя (ОМ) срещу добив!

FieldFusion зони - органична материя (ОМ)

pH резултати 

Прецизно pH

FieldFusion зони - pH

Варуване

Променлива норма на сеитба

FieldFusion зони - прецизна сеитба

Променлива норма на почвените хербициди:

 • по-малко продукт
 • повече растения
 • равномерен растеж

FieldFusion зони - катионообменен капацитет

Защо капацитетът за обмен на катиони (СЕС) има значение?

Осъзнаването на капацитета за обмен на катиони е важно за растенията. Когато почвата е описана като плодородна, това означава, по отношение на CEC, почвата да поддържа по-големи количества отрицателен заряд. Способността на почвата да привлича хранителни вещества и вода и след това, да дава тези хранителни вещества и вода на растенията, зависи от капацитета на катионообменa.

Калий (К) с помощта на СЕС:

 • две приложения на К базирани на СЕС
 • спестяване = 20% К

FieldFusion зони - излужване по време на вегетация

FieldFusion зони - съдържание на H2O

FieldFusion зони - надморска височина

FieldFusion зони - наклон

FieldFusion зони - извивки/криви

Къде да карате с вашите товари?

Доклад за качество

Редактор на карти с препоръки

Контакти

+359 879 69 03 22

 office@farmorganix.bg


                                                                                                                                                                                                                                   

© 2022 - 2023 Всички права запазени