Ce proprietăți ale solului?

Un program profitabil de agricultură de precizie se bazează pe înțelegerea exactă a solului.
Proprietățile solului cu cel mai mare efect asupra productivității sunt cele care determină cantitatea de apă și substanțe nutritive de care va dispune cultura.   
Structura solului - cantitatea de nisip, nămol și argilă este motorul principal, împreună cu materia organică a solului (MO) și topografia câmpului. pH-ul solului, mai ales dacă este în afara intervalului optim pentru cultură, va juca un rol important în cea ce privește disponibilitatea substanțelor nutritive. Pentru a gestiona cu precizie culturile plantate, aceste proprietăți trebuie să fie mapate cu precizie.
Studiile de sol învechite și la scară largă ar putea provoca erori costisitoare, mai ales atunci când se schimbă dozele de semințe, azot (N) sau apă.
Prelevarea probelor de tip <celula>, cu excepția cazurilor în care este efectuată pe o scară de 0,4-1 hectare, nu se apropie de precizia solicitată sau de realizările posibile ale echipamentelor moderne de însămânțare și fertilizare.
Singura opțiune accesibilă și precisă este citirea caracteristicilor solului în mers.

1. Sololui Conductivitate electrică CE (Schimb cationic-CSC/Structura)
2. Materia organică din sol (MO) / carbon (C)
3. pH-ul solului
4. Umiditatea solului
5. Temperatura solului
6. Topografie

Conductivitate electrică - CE (capacitatea de schimb cationic - CSC, structura, nisip/praf/argilă

 • Cu privire la Conductivitate electrică - CE (CSC/structura)

Conductivitatea electrică (CE) a solului – măsurarea curentului electric produs de solul.
Aceasta este o modalitate eficientă pentru cartografierea structurii solului, deoarece particulele mai mici de sol, cum ar fi de argila, produc mai mult curent decât particulele mai mari de praf și nisip.
Pe măsură ce sistemul CE traversează câmpul, o pereche de electrozi boot injectează o anumită tensiune în sol, în timp ce ceilalți electrozi boot măsoară scăderea acestei tensiuni. Masivele de semnale CE ajung la o adâncime de (0-90 cm) în sol.
Rezultatul: harta detaliată a variabilității structurii solului în zona de înrădăcinare a culturii.

 

 • De ce prezintă importanță?

Structura solului are un impact major asupra productivității, afectând capacitatea de reținere a apei, capacitatea de schimb cationic (CSC), drenajul, adâncimea stratului superior al solului și eficiența utilizării azotului (N).
Măsura în care va reține, pierde sau folosi substanțele nutritive este strâns legată de structura sa.
Nutrienții mobili, cum ar fi azotul (N), se scurg prin solul ușor și se pierd prin denitrificare în solul greu.
Nutrienții imobili, cum ar fi fosforul (P) și potasiul (K) vor varia din mai multe motive - în special variații sunt prezente după recoltare. Capacitatea de schimb cationic (CSC ) reflectă capacitatea solului de a reține cationi încărcați pozitiv (inclusiv nutrienți importanți).
Schimbați cu ușurință cu alți cationi, acești cationi adsorbiți sunt disponibili plantelor.
CSC ridicată - solurile rețin cationii mai eficient.
Solurile cu o CSC scăzută sunt inclinate a se acidifia rapid și a dezvolta deficiențe de K, Mg și alți cationi.
CSC este puternic influențată de structura solului.
Deoarece argila este încărcată negativ, CSC crește cu creșterea cantității de argilă.
CSC depinde și de tipul de argilă, precum și de pH-ul solului și de cantitatea de materie organică (MO). Capacitatea solului de a atrage nutrienți și apă și apoi de a oferi aceste substanțe nutritive și apă plantelor depinde de capacitatea sa de schimb cationic.  
Hărțile de CE a solului determină variabilitatea structurii solului, astfel încât probele dvs. să fie la locul potrivit și prescripțiile dvs. să fie schimbate acolo unde solul prezintă schimbări.

 • Aplicații

Producătorii, consultanții și furnizorii folosesc hărți ale solului Veris EC pentru dezvoltarea unor zone de gestionare, pentru programarea locurilor de prelevare a probelor, pentru schimbarea normelor de semănat, azot (N), irigare și pentru gestionarea mai bună a zonelor care prezintă riscul de spălare a nitraților – doar pentru menționarea unor aplicații ale hărților CE.

    

 

Materia organică din sol (MO) / carbon (OC)

 • In ceea ce priveste materia organică din sol (MO) / carbon (C)


MO a solului reprezintă o proprietate critică a solului care afectează atât proprietățile chimice și fizice ale solului, cât și sănătatea generală a acestuia.
Proprietățile influențate de materia organică (MO) includ: structura solului; capacitatea de reținere a apei; diversitatea și activitatea organismelor din sol, atât benefice, cât și dăunătoare producția vegetală; și disponibilitatea nutrienților.
MO afectează și efectele aditivilor chimici, îngrășămintelor și pesticidelor. Fiecare % MO ar putea încape 230 000 litri de apă/ hectar și a mineraliza 23-45 kg/hectar de azot (N). Deoarece se formează lent în timp, acesta reprezintă un indicator excelent al productivității istorice.

 • De ce prezintă importanță?

Dacă doriți să schimbați materiile prime în funcție de capacitatea de producție, o hartă exactă a materiei organice (MO) este de importanță majoră.
MO a solului este un indicator al performanței anterioare și un motor al performanței actuale. Deoarece MO se acumulează lent în timp, solurile cu conținut mai mare de MO prezintă o structură a solului îmbunătățită, drenare, reduc riscul de înfundare a porilor, compactare și eroziune, cresc rezistența la secetă.
Ajută pentru capacitatea schimbului cationic (CSC), când este bine descompus (humus).
Conține și furnizează substanțe nutritive (N, P, S), absoarbe și stochează alți nutrienți (de exemplu K, Ca, Mg, Cu, Zn), care generează în mod constant o creștere suplimentară a plantelor rezultând o MO crescută a solului. Acest nivel crescut de MO duce, de asemenea, la o capacitate productivă și mai mare.
Pe câmpurile în care MO este adăugată prin gunoi de grajd sau alte amendamente, harta MO arată unde nivelurile sunt scăzute și ar putea fi folosită (MO) suplimentară. Acționează ca un depozit pe termen lung de carbon (C) adăugat prin sistemul plantă-sol și substanțele organice adăugate. Oferă o sursă de hrană pentru biota solului (viață).
Majoritatea aplicațiilor agricole de precizie ar putea fi îmbunătățite cu un strat precis de hartă MO - rata variabilă de însămânțare, managementul azotului (N), zone de prelevare a probelor, modificări ale solului, rată variabilă de erbicide, selecție de soiuri etc. Veris măsoară materia organică în fiecare secundă.

 

 • Echipamentul

Modulul de senzori OpticMapper este un senzor excelent, care măsoară reflexivitatea solului. Solurile cu un conținut mai mare de materie organică (MO) absorb mai multă lumină, dar pot apărea și mai întunecate atunci când sunt umede.

OpticMapper detectează statul de sub suprafața solului unde efectul umidității este redus la minim și unde culoarea solului este asociată în primul rând de variațiile materiei organice (MO) din sol. Măsurătorile solului sunt obținute printr-o fereastră de safir aflată în partea de jos a brazdei <pantof> de sub resturile vegetale și suprafața uscată a solului. Veris măsoară materia organică în fiecare secundă. Datele măsurate sunt colectate și comparate cu locația GPS a acestora.

 • Aplicații

Cele mai multe aplicații agricole de precizie pot fi îmbunătățite cu un strat de hartă MО precis - rata variabilă de însămânțare, managementul azotului (N), zone de eșantionare, amendamente ale solului, rată variabilă de erbicid, selecție de soiuri și multe altele.

    

 
 


Aciditate (pH)-ul solului

 • Despre pH-ul solului

pH-ul solului influențează semnificativ disponibilitatea substanțelor nutritive, activitatea microbiologică, populațiile de nematozi, eficacitatea erbicidelor de sol  și multe altele.

 • De ce prezintă importanță?

pH-ul solului este un factor important în producția de culturi. Utilizarea substanțelor nutritive, creșterea culturilor și activitatea erbicidă sunt afectate de pH-ul solului.
Probele de sol de tip <celula> pur și simplu nu sunt suficient de dense pentru scopul urmărit. Pe suprafața mai multor hectare <celule> este prezent un interval larg de valori de рН, care variază adesea de la soluri care necesită var până la soluri care au deja un pH extrem de ridicat. Cu ajutorul datelor furnizate de Veris ați putea aplica var în locurile potrivite cu o precizie incomparabilă.

 • Echipamentul

Măsurarea pH-ului solului în mers de Veris este surprinzător de ușoară, de fapt, existând o singură piesă mobilă - pantoful de prelevare a probelor din sol.
Când cilindrul hidraulic este împins în sol, prin acesta trece sol.
Pe măsură ce cilindrul ridică pantoful, pământul din patul pantofului este apăsat pe electrozii de pH.
După câteva secunde, pantoful coboară din nou pentru a ridica mai mult pământ. În timp ce face acest lucru, noul sol înlocuiește proba de sol anterioară din spatele jgheabului pantofului, iar duzele de pulverizare curăță electrozii de pH. Pantoful se ridică și procesul este repetat - fără acțiunea operatorului și fără oprire. Aproximativ mii de probe pe zi - oferind hărți accesibile și precise ale variabilității pH-ului. pH Manager este o parte a Mobile Sensor Platform (MSP), care permite adăugarea altor module de senzori – inclusiv MSP-3 pentru cartografierea simultană a CE,  pH și MO !

 

 • Aplicații

Aplicați var pe locul necesar cu o precizie de neegalat.
Pe câmpurile cu soluri calcaroase, Veris pH Map va indica zonele care probabil nu vor avea nevoie niciodată de introducere a varului. Gestionarea zonelor cu pH ridicat este la fel de importantă pentru aplicațiile de precizie ale gipsului, sulfului (S) sau fierului (Fe).

    

 

Temperatura și umiditatea solului
 • Prelucrare a solului

Senzorii din mers care măsoară umiditatea și temperatura ar putea ajuta la reglarea fină a setărilor de prelucrare a solului, pentru crearea mediului perfect pentru creșterea semințelor. Evitând supraîncărcarea câmpului în care condițiile și tipul de sol sunt sensibile.

 • Semănat

Înainte ca utilajul de însămânțare să ajungă pe câmp, informațiile culese de la ultima trecere de prelucrare a solului îmbunătățesc planificarea utilajului de însămânțare și oferă informații cu privire la setările optime.

 

Topografie
 • De ce prezintă importanță?

Poziția terenului afectează infiltrarea apei, drenajul, pierderile de sol și azot (N).
Solul în pantă severă poate prezenta un potențial productiv redus, adesea din cauza pierderii solului vegetal. Zonele cu goluri sau cele bombate ar putea fi prost drenate, mai ales dacă au și soluri argiloase.

 • Aplicații

Topografia este una dintre cele mai vizibile proprietăți ale câmpului și ar trebui inclusă în datele solului în multe aplicații de cercetare și rate variabile, în special cele care implică apă și azot (N).
Topografia folosită singură ar putea induce în eroare - nu toți versanții de 2% au aceeași structură a solului sau materie organică (MO) - sau potențial de randament.
Dar când sunt combinate cu senzori de sol Veris, aplicațiile de date topografice sunt și mai puternice.

© 2022 - 2024 All rights reserved